Straatregie

Missie

Kennis is macht en met macht komt verantwoordelijkheid. Kortom: kennis maakt verantwoordelijk.

We leven in een steeds complexer wordende maatschappij waarbij onze fysieke leefomgeving gebonden is aan vele wetten en regels. StraatRegie streeft ernaar leven en wonen met al deze wet- en regelgeving makkelijker te maken voor (ver)bouwende bedrijven en particulieren.

Visie

De omgeving waarin we opgroeien vormt voor een groot deel ons als individu en als gemeenschap. Het leefbaar maken en houden van onze fysieke leefomgeving is daarom een groot goed. Daarom moeten we een veilig en aantrekkelijk leefomgeving voor nu en in de toekomst waarborgen.

StraatRegie wil daarin graag haar steentje bijdragen.

Referenties