Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag natuurlijk geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet, naast het voldoen aan de voorschriften uit het bestemmingsplan, altijd voldoen aan die voorschriften. Als u bouwt of verbouwt – met of zonder vergunning – moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water. Het Bouwbesluit gaat uit van de minimale eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit is voor de gebruiker en eigenaar van belang omdat een bouwwerk dat niet voldoet aan deze eisen onveilig en ongezond leefmilieu

Moet u Bouwbesluitberekeningen aan leveren bij uw gemeente? StraatRegie heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om uw ontwerp aan het Bouwbesluit te toetsen. Wij zorgen ervoor dat de vereiste kwaliteit van uw bouwwerk is gewaarborgd.