Bouwbesluitberekeningen

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het, naast het voldoen aan het bestemmingsplan en redelijke eisen welstand, ook noodzakelijk dat uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit gaat uit van de minimale eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Denk hierbij aan daglicht en ventilatie. Dit is voor de gebruiker en eigenaar van belang omdat een bouwwerk dat niet voldoet aan deze eisen, een onveilig en ongezond leefmilieu kan creëren.

Moet u Bouwbesluitberekeningen aanleveren bij uw gemeente? StraatRegie heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om de berekeningen op te stellen en aan te leveren. Wij zorgen ervoor dat de vereiste kwaliteit van uw bouwwerk is gewaarborgd.