Bouwplantoetser

Behoefte aan tijdelijk extra capaciteit op uw afdeling VTH/BWT voor:

• het toetsen van aanvragen om omgevingsvergunning en verzoeken aan relevante wet- en regelgeving zoals, bestemmingsplannen, gemeentelijk beleid, redelijke eisen welstand, bouwbesluit en uitgangspunten brandveiligheid;
• het adviseren en informeren van burgers en bedrijven over relevante wet- en regelgeving en verschillende procedures;
• het coördineren van aanvragen om omgevingsvergunning en het bewaken van termijnen.

Met de jarenlange ervaring op het gebied van bouwplantoetsing, vergunningverlening en coördineren Wabo-aanvragen en de up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving, kan StraatRegie u van dienst zijn.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.