Nieuws

Dag van de bouw

  Zaterdag 13 juni 2015 vieren we de 10e editie van de Dag van de Bouw. De Dag van de Bouw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot en bekend publieksevenement in Nederland. Leden van Bouwend Nederland, bouw- en infrabedrijven, openen die dag hun bouwhekken voor jou. In meerdere regio’s verspreid over heel Nederland kun je komen kijken wat […]

Lees meer

Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte […]

Lees meer

Kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging (PKB), wat houdt dat nou eigenlijk in? In 2008 kwam de Commissie Dekker met een rapport met de slogan: ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. In dit rapport staan aanbevelingen voor overheid en bedrijfsleven om de verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en toezicht bij bouwen over te dragen aan de markt. Nu ruim 7 jaar […]

Lees meer