Tekenwerk

Bij een aanvraag omgevingsvergunning dient u documenten aan te leveren om uw aanvraag toetsbaar te maken aan de geldende wet- en regelgeving en bouwvoorschriften. Deze documenten kunnen tekeningen, rapporten en berekeningen zijn. Indien een aanvraag na verzoek om aanvulling van de gemeente nog steeds niet toetsbaar is, kan deze buiten behandeling worden gesteld. Alle indieningsvereisten kunt u terugvinden in het Besluit omgevingsrecht (Mor).

Kijk hier voor de volledige tekst.

Moet u tekeningen aanleveren bij uw gemeente? StraatRegie heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om het tekenwerk voor u in orde te maken en aan te leveren, zodat u geen vertraging oploopt.