Welstand

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het, naast het voldoen aan het bestemmingsplan en Bouwbesluit, ook noodzakelijk dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Met ingang van 1 maart 2013 zijn gemeenten niet langer verplicht een advies te vragen van de welstandscommissie bij het toetsen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning aan de redelijke eisen van welstand. Dit volgt uit het Besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van (o.a.) artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Met deze wijziging is het mogelijk dat de welstandsbeoordeling (het toetsen van een omgevingsvergunningplichtig bouwplan aan de regels uit de welstandsnota) ambtelijk kan worden gedaan. Een gemeente kan besluiten voortaan alle vergunningplichtige bouwplannen ambtelijk te laten toetsen of dit alleen bij bepaalde bouwplannen mogelijk te maken. Informeer bij uw gemeente naar de welstandsnota en welstandsvrije regimes.